Głośne czytanie

Zobacz kalen­darz
10-12-2018 11:00 – 13:00

Spotkanie dla seniorów przy kawie – prezen­tacja nowości książ­ko­wych z Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa. Będzie ono połą­czone z głośnym czyta­niem wybra­nych frag­mentów książek.