Czytamy Kästnera – konkurs wojewódzki

Zobacz kalen­darz

Finał konkursu pięknego czytania w języku niemieckim „Czytamy Kästnera” dla uczniów szkół podsta­wo­wych IV-VIII oraz szkół średnich z województwa kujawsko-pomor­skiego.