Czytamy Kästnera – konkurs

Czytamy Kästnera – konkurs

Zapraszamy do udziału w wojewódzkim konkursie pięknego czytania w języku niemieckim „Czytamy Kästnera”. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych IV-VIII oraz szkół średnich z województwa kujawsko-pomorskiego. Zgłoszenia uczestnictwa należy nadesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 15 października 2019 r. na adres organizatora – Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego – z dopiskiem Czytelnia.

Finał konkursu odbędzie się 17 października 2019 r. w Bibliotece w godzinach 10.00 – 15.00. Konkurs objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Partnerem Konkursu jest Goethe Instytut w Warszawie.

Zasady, warunki udziału oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie.

Załączniki do Regulaminu: formularz zgłoszeniowy, zgoda rodziców/opiekunów oraz cytaty tekstów Ericha Kästnera.