Czy wojna jest dla dzieci?

View Calendar
04-03-2019 10:00 – 11:30

Zajęcia dla uczniów szkół podsta­wo­wych o zagro­że­niach i konse­kwen­cjach działań wojennych.