Czy wojna jest dla dzieci?

View Calendar
11-12-2019 09:30 – 11:00

Zajęcia dla uczniów szkół podsta­wo­wych o zagro­że­niach i konse­kwen­cjach działań wojennych.