Czy wojna jest dla dzieci?

Zobacz kalen­darz
13-02-2020 09:00 – 10:30

Czy wojna jest dla dzieci?

Zajęcia dla uczniów szkół podsta­wo­wych o zagro­że­niach i konse­kwen­cjach działań wojen­nych.