Czy wojna jest dla dzieci?

View Calendar
13-02-2020 09:00 – 10:30

Zajęcia dla uczniów szkół podsta­wo­wych o zagro­że­niach i konse­kwen­cjach działań wojennych.