Czy wojna jest dla dzieci?

View Calendar
02-04-2019 10:00 – 12:00

Czy wojna jest dla dzieci?

Zajęcia dla uczniów szkół podsta­wo­wych o zagro­że­niach i konse­kwen­cjach działań wojen­nych.