Czy wojna jest dla dzieci?

View Calendar
23-05-2019 13:30 – 14:30

Zajęcia dla uczniów szkół podsta­wo­wych o zagro­że­niach i konse­kwen­cjach działań wojennych.