Bibliotekarska pasja

Zobacz kalendarz
31-05-2017 13:00 – 15:00

Spotkanie pod hasłem „Bibliotekarz”. Temat spotkania nawiązuje do tegorocznej pisemnej pracy maturalnej z języka polskiego „Praca – konieczność czy pasja?”.

Bibliotekarze opowiadają o:
‑swoim wyborze zawodu,
‑doświadczeniach w pracy z czytelnikiem i książką,
‑historii książki,
‑strukturze i zadaniach książnicy,
‑zdolnościach adaptacyjnych bibliotek do dokonujących się przeobrażeń,
‑konieczności stosowania technologii informatycznej w codziennej pracy,
‑znanych i wybitnych postaciach, które w przeszłości pełniły role bibliotekarzy,
‑kulturotwórczej roli biblioteki (wernisaże, prelekcje, zajęcia edukacyjne, wystawy),
‑bogatych zbiorach biblioteki.