Wielka Liga Czytelników w woj. kujawsko-pomorskim

Wielka Liga Czytelników w woj. kujawsko-pomorskim

Koordynator wojewódzki Wielkiej Ligi Czytelników

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy już po raz kolejny pełniła funkcję Koordynatora Wojewódzkiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników” w województwie kujawsko-pomorskim.

Projekt „Wielka Liga Czytelników” to sprawdzone przedsięwzięcie, które wpisuje się w realizację podstawy programowej przedszkoli i szkół. Skutecznie oddziałuje on na szeroko pojęty rozwój poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia. Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwala na wprowadzanie ucznia do świata wartości, budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości, formowanie poczucia godności, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy otwartej wobec świata, zachęcanie do samokształcenia.

Pragniemy serdecznie podziękować przede wszystkim uczestnikom, koordynatorom szkół i placówek, koordynatorom powiatowym województwa kujawsko-pomorskiego za współpracę przy realizacji V Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników” w roku szkolnym 2019/2020. W naszym województwie w WLC wzięło udział 1166 uczniów z 44 placówek, którzy wraz z rodzinami, nauczycielami i bibliotekarzami tworzyli społeczność aktywnych czytelników.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Wyniki – województwo kujawsko-pomorskie: klasy 1 – 4, klasy 5 – 8.

Wyniki klasy 1 – 4

Wyniki klasy 5 – 8