Przeciw uzależnieniom

Przeciw uzależnieniom

Profilaktyka uzależnień jest w roku szkolnym 2019/2020 jednym z głównych kierunków polityki oświatowej państwa. W dzisiejszych czasach wiele czynników nas otaczających wpływa na rozwój nałogów i uzależnień. Nie od dziś wiadomo, że mają one destrukcyjny wpływ na życie ludzkie. Pojawiają się wciąż nowe zagrożenia i jedyną metodą, aby się temu przeciwstawić jest profilaktyka. Chcąc ułatwić młodzieży i dorosłym dostęp do wiedzy o współczesnych uzależnieniach i sposobach obrony przed nimi, przygotowaliśmy bibliografię „Współczesne uzależnienia” oraz wystawę książek i innych typów dokumentów dotyczących uzależnień. Ekspozycja zawiera książki z zakresu trzech typów uzależnień: fizjologicznych, psychicznych i społecznych. Najczęściej występującymi są: alkoholizm, nikotynizm, narkomania, fonoholizm, siecioholizm, hazard, pracoholizm, zakupoholizm, seksoholizm, lekomania, uzależnienie od gier komputerowych i mediów, zaburzenia odżywiania oraz dopalacze.

Zapraszamy do ciekawej lektury! Łatwiej zapobiegać niż leczyć.