Sieć nauczycieli języka angielskiego

Sieć nauczycieli języka angielskiego

W czytelni odbyło się pierwsze, inauguracyjne spotkanie uczestników sieci nauczycieli języka angielskiego pod czujnym okiem Justyny Adamskiej, opiekuna metodycznego z KPCEN. W ożywionej dyskusji nauczyciele mówiąc o potrzebach dzielenia się swoimi pomysłami, doświadczeniem w nauczaniu, przygotowali plan tematów do kolejnych spotkań na cały rok szkolny. Opiekun metodyczny przedstawił uczestnikom propozycje warsztatów oraz tematy szkoleń organizowanych dla nauczycieli języków obcych przez KPCEN w Bydgoszczy. Bibliotekarze zaś przedstawili nowości z księgozbioru anglojęzycznego z uwzględnieniem gier językowych.

Alina Melnicka-Zygmunt – Wydział Udostępniania Zbiorów PBW w Bydgoszczy