Kółko humanistyczne w bibliotece

Kółko humanistyczne w bibliotece

W tym roku szkolnym, w ramach kontynuacji spotkań rozwijających zainteresowania humanistyczne uczniów klasy VIII ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Bydgoszczy, odbyły się w Bibliotece już dwa spotkania: 28 września i 26 października. Prowadzący nauczyciele: polonista Dorota Kucińska i nauczyciel bibliotekarz Małgorzata Tyczyńska przygotowały m.in. zagadki literackie, np. z „Zemsty” Aleksandra Fredry i ciekawostki humanistyczne. Zajęciom towarzyszyła jak zawsze dobra atmosfera i ożywiona dyskusja.

Małgorzata Tyczyńska – Wydział Udostępniania Zbiorów PBW w Bydgoszczy