Konkurs „Turbolandeskunde“ dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Konkurs „Turbolandeskunde“ dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Do biblioteki przybyli uczestnicy regionalnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu „Turbolandeskunde – wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego”. Pytania VI edycji konkursu dotyczyły Szwajcarii. Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, a odbywa się on pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe-Institut w Warszawie.

Do etapu regionalnego zakwalifikowały się drużyny z bydgoskich Liceów Ogólnokształcących nr 7, nr 21, nr 9, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz Zespołu Szkół Budowlanych. Zawodnicy stawili się w bibliotece i przystąpili do rywalizacji o przejście do etapu ogólnopolskiego.

Wyniki etapu regionalnego:

  • I miejsce – zespół w składzie: Miłosz Borowicz, Damian Siuda, Bartosz Zasowski z LO nr 7
  • II miejsce – zespół w składzie: Patrycja Nowek, Patrycja Giersz, Paulina Wierska z ZSEA
  • III miejsce – zespół w składzie: Maria Duks, Hubert Nowak, Damian Gabiński z ZSB

Trzeci etap odbędzie się 07 czerwca 2020 r. i będzie miał formę miniprojektu. Uczestnicy tego etapu konkursu będą mieli przykładowo za zadanie zorganizowanie wycieczki lub wystawy w wybrany rejon Szwajcarii, bądź przedstawienie jakiegoś ważnego wydarzenia dotyczącego tego kraju w formie prezentacji. Każda grupa wylosuje jedno zadanie i będzie musiała w określonym przez organizatora czasie przygotować do tego tematu prezentację ustną w języku niemieckim wraz z wizualizacją. Życzymy uczniom powodzenia!