Sekty

Sekty

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne w wyborze, zawie­ra­jące wydaw­nictwa zwarte i artykuły z czaso­pism z lat 2003 – 2012 opraco­wane na podstawie zbiorów Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy. Pobierz plik pdf 93 KB

Kanał Bydgoski

Kanał Bydgoski

Zesta­wienie biblio­gra­ficzne adnoto­wane opraco­wane na podstawie wydaw­nictw zwartych i artykułów z czaso­pism oraz wydaw­nictw ciągłych dostęp­nych w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Pobierz plik pdf 174 KB