Edukacja włączająca

Edukacja włączająca

Celem edukacji włączającej jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.

Takie podejście do edukacji jest ukierunkowane na wyposażanie uczniów w kompetencje niezbędne do stworzenia w przyszłości włączającego społeczeństwa, w którym wszystkie osoby, niezależnie od różnic, są pełnoprawnymi członkami społeczności, a ich różnorodność postrzegana jest jako cenny zasób rozwoju cywilizacyjnego.

Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy:

Edukacja włączająca