Maria Grzegorzewska

Maria Grzegorzewska

Mottem swojego życia i życia kolejnych pokoleń specjalistów pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnościami uczyniła stwierdzenie: „nie ma kaleki – jest człowiek“. Grzegorzewska podkreślała, że każdy ma punkt archimedesowy, dzięki któremu można odkryć moc w człowieku i ocalić pełnię jego człowieczeństwa.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 100. rocznicę utworzenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, w uznaniu wybitnych zasług jej założycielki, dyrektorki i patronki, ogłosił rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej.

Pełny tekst Uchwały Sejmu RPMonitor Polski 2021 R. poz. 982.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism opracowane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy

M‑G