Maria Konopnicka

Maria Konopnicka

W 2022 roku przypada 180. rocznica urodzin pisarki, poetki, tłumaczki i publicystki, autorki „Roty“. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej, doceniając jej działalność patriotyczną i dorobek literacki.

W uchwale sejmowej przypomniano zasługi Marii Konopnickiej. Czytamy m.in.:

Była najwybitniejszą reprezentantką nurtu ludowej stylizacji pieśniowej, stosując język poetycki zaczerpnięty z historycznych i baśniowych motywów, inspirowany pięknem przyrody ojczystej. Tworzyła liryki i pieśni o tematyce patriotycznej i społecznej oraz obrazki poetyckie. Dokonała przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na wyżyny artyzmu.

Za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Współorganizowała protest światowej opinii publicznej przeciwko niemieckim represjom wobec dzieci polskich we Wrześni w latach 1901 – 1902 i ustawom wywłaszczeniowym. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze.

Pełny tekst uchwały: Monitor Polski Poz. 990 (linki zewnętrzne otwierają się w nowym oknie/karcie).

Książki pisarki można znaleźć w bibliotece cyfrowej polona​.pl:

- wszystkie utwory dostępne online,

- kolekcja Konopnicka,

- kolekcja Maria Konopnicka – dzieciom,

- kolekcja „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” Marii Konopnickiej – kolekcja wydań,

a drukowane wersje również w naszej bibliotece.

Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy:

M.K