Święty Jan Paweł <span class="caps">II</span>

Święty Jan Paweł II

Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism opracowane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy za lata 2019 – 2022.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism opracowane na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy do 2019 r.