Cyfrowi Wędrowcy w Europie

Cyfrowi Wędrowcy w Europie

Biblioteka została zakwalifikowana do udziału w projekcie Digital Travellers in Europe, którego głównym celem jest wspieranie osób, którym brak umiejętności cyfrowych utrudnia uczestnictwo w życiu społecznym. Liderem projektu jest Bibliothèques Sans Frontières – France (Biblioteki bez Granic – Francja), a pozostali partnerzy to: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Bibliothèques Sans Frontières Belgique (Biblioteki bez Granic – Belgia), Public Libraries 2030 – Belgia, Suomen Kirjastoseura (Fińskie Stowarzyszenie BIbliotek) – Finlandia, Koninklijke Bibliotheek (Biblioteka Narodowa) – Holandia.

W ramach projektu finansowanego ze środków programu Erasmus+ przygotowywana jest baza zasobów do prowadzenia w bibliotekach edukacji cyfrowej osób zagrożonych społecznym wykluczeniem oraz narzędzia do ewaluacji takich działań.

Grupy docelowe projektu obejmują szereg osób, w tym osoby starsze, migrantów oraz inne osoby zagrożone wykluczeniem.

Dzięki temu projektowi:

  • dorośli mieszkańcy, użytkownicy bibliotek zwiększą swoje kompetencje cyfrowe za pomocą dostępnych zasobów online;
  • zostanie opracowana baza zasobów edukacyjnych dostępnych online;
  • bibliotekarki i bibliotekarze zyskają nową wiedzę i umiejętności, a także udoskonalą swój warsztat trenerski w zakresie wspierania osób dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie, w szczególności kompetencji cyfrowych;
  • partnerskie organizacje realizujące projekt zdobędą nowe doświadczenia w zakresie współpracy w projektach edukacyjnych i realizację partnerskich przedsięwzięć na poziomie europejskim, a ich pracownicy i pracowniczki – nowe kompetencje.

O naborze uczestników będziemy informować w kolejnych komunikatach.