Certyfikat dla biblioteki

Certyfikat dla biblioteki

Biblioteka została uhonorowana certyfikatem „Bydgoskich miejsc przyjaznych osobom z niepełnosprawnościami“, za prezentowanie w swej codziennej pracy otwartości, życzliwości oraz zrozumienia. Certyfikat przyznał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Bydgoszczy w ramach realizowanej w latach 2015/16 i 2016/17 innowacji pedagogicznej pt. „Bydgoskie miejsca przyjazne osobom z niepełnosprawnościami“. Wytypowane miejsca weryfikowano pod względem przygotowania do przyjęcia i pobytu osób z różnymi niepełnosprawnościami, spędzania czasu wolnego przez uczniów, absolwentów, ich rodziców, opiekunów i nauczycieli oraz pod kątem przyjazności dla osób z niepełnosprawnościami według ustalonych kryteriów (życzliwość, otwartość i akceptacja). W wyniku projektu powstał folder zawierający pełną listę uhonorowanych miejsc.