Certyfikat dla Biblioteki

Certyfikat dla Biblioteki

Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!“ to nazwa kampanii społecznej, w której wzięła udział Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. W ramach kampanii został przeprowadzony cykl zajęć „Poznajmy się” z zakresu edukacji włączającej dla uczniów z bydgoskich szkół podstawowych. Zajęcia, w których uczestniczyło 223 uczniów, miały na celu kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz przygotowanie uczniów do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku i zauważanie ich problemów.
Działania pracowników Biblioteki, a zwłaszcza Małgorzaty Lewandowskiej-Pyż, zostały docenione przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy, który przyznał Bibliotece Certyfikat „Placówka Przyjazna Osobom Niewidomym“.

certyfikat

podziękowanie