Wystawa „Niezwykła historia dziadków do orzechów“

Wystawa „Niezwykła historia dziadków do orzechów“

Do 6 stycznia 2019 roku w Miejskiej Biblio­tece Publicznej imienia Aleksandra Janty-Połczyń­skiego w Tucholi można oglądać wystawę dziadków do orzechów z kolekcji Ewy Bielskiej i Grażyny Jasiek. Tuchola to trzecie miejsce, po Koronowie i Bydgoszczy, gdzie ekspo­naty są prezen­to­wane.

Wernisaż odbył się 6 grudnia 2018 r. W ten mikołaj­kowy wieczór licznie spotkali się zainte­re­so­wani historią dziadków do orzechów, którą przybli­żyła wszystkim Ewa Bielska z Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. W dniach poprze­dza­ją­cych wystawę Marek Michalak (również z PBW w Bydgoszczy) z częścią ekspo­natów odwie­dził kilka tuchol­skich szkół. Wystawa wywołała wiele emocji zarówno wśród małych, jak i dużych odbiorców.