Szkoła naszych dziadków i pra…

Zobacz kalen­darz
28-02-2018 14:30 – 16:00

Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.