Szkoła naszych dziadków i pra…

Zobacz kalen­darz
03-11-2017 11:30 – 13:00

Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.