Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog

Zobacz kalendarz
05-04-2018 09:00 – 10:30

Zajęcia prowa­dzone przez płk. Jerzego Lelwica o doko­na­niach Mariana Rejew­skiego i grupy polskich kryp­to­logów, którzy złamali szyfr Enigmy i przy­czy­nili się do skrócenia II wojny światowej.