Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log

View Calendar
05-04-2018 09:00 - 10:30

Zajęcia prowa­dzone przez płk. Jerzego Lelwica o dokona­niach Mariana Rejew­skiego i grupy polskich krypto­lo­gów, którzy złamali szyfr Enigmy i przyczy­nili się do skróce­nia II wojny świato­wej.