Gimna­zja­liści na zaję­ciach w biblio­tece

Gimna­zja­liści na zaję­ciach w biblio­tece

Uczniowie 2 klasy gimna­zjalnej ze SP nr 56 w Bydgoszczy wzięli udział w zaję­ciach zorga­ni­zo­wa­nych przez pracow­ników biblio­teki: "Poko­namy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga prze­trwać", "Gry logiczno-mate­ma­tyczne", "Escape room – Klub Enigma (pokój zagadek)".

Print Friendly, PDF & Email