Zajęcia dla studentów

Zajęcia dla studentów

Studenci II roku Regionalistyki Europejskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uczestniczyli w zajęciach poświęconych historii oświaty i szkolnictwa w okresie zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia międzywojennego. Muzeum Oświaty dysponuje wieloma eksponatami z tego okresu, dzięki którym młodemu pokoleniu łatwiej wyobrazić sobie, jak wyglądała szkoła ich pradziadków, jakie było prawo szkolne i zwyczaje.