Barwy i symbole narodowe

Barwy i symbole narodowe

Zbliżający się Dzień Niepodległości był okazją do zorganizowania w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zajęć edukacyjnych o tematyce patriotycznej. Spotkaliśmy się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 62 w Bydgoszczy oraz Szkoły Podstawowej w Cielu 6 i 7 października br. na zajęciach zatytułowanych „Znam barwy i symbole narodowe”. Celem było kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie u uczniów zainteresowań symbolami narodowymi, kształtowanie postaw patriotycznych oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Zajęcia rozpoczęły się krótką pogadanką połączoną z projekcją filmu na temat głównych symboli Rzeczypospolitej Polskiej: biało-czerwonej flagi, godła państwowego oraz hymnu polskiego, czyli Mazurka Dąbrowskiego. Następnie uczestnicy zaśpiewali hymn we wcześniej omówionej postawie. Podkreśliliśmy, jak ważne jest szanowanie symboli, duma z ich posiadania oraz kształtowanie prawidłowych nawyków patriotycznych od najmłodszych lat. Oczywiście obowiązkowym elementem było głośne czytanie. Nawiązując do tematyki zajęć wykorzystaliśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotomskiej „Legendy polskie”. Ważnym punktem zajęć było wykonywanie kokardy narodowej zwanej kotylionem w biało-czerwonych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wykazując się przy tym ogromnym zaangażowaniem i entuzjazmem. Na zakończenie każdy otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska
Joanna Grabowska-Janowiak