Oferta biblioteki dla seniorów

Oferta biblioteki dla seniorów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy nie tylko gromadzi i udostępnia książki. Prowadzi również działalność edukacyjną skierowaną do emerytowanych mieszkańców Bydgoszczy. W poprzednich latach ogromną popularnością cieszyły się kursy komputerowe dla seniorów. Chcąc jeszcze bardziej zaktywizować to środowisko i poszerzyć ofertę zajęć dla tej grupy przygotowano program zajęć „Język angielski dla seniorów”.
Obecnie język angielski to uniwersalny sposób komunikowania się. „Język angielski dla seniorów” skierowany jest do osób dojrzałych, które lubią aktywnie wykorzystywać swój czas i nie miały jeszcze okazji (lub miały minimalną) do nauki języka angielskiego.

Zaplanowanych jest sześć 2‑godzinnych spotkań w regularnych, cotygodniowych odstępach. Uczestnicy kursu na każdych zajęciach są zachęcani do pracy w parach lub mniejszych grupach w celu rozwijania umiejętności mówienia. Każde spotkanie poświęcone jest wprowadzaniu i utrwalaniu zwrotów, wyrażeń, słownictwa i niezbędnych zasobów gramatycznych dotyczących następujących zagadnień:
‑przedstawianie się, powitania, pożegnania,
‑nazwy i liczby,
‑zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi,
‑słownictwo związane z rodziną, zawodami,
‑codzienne czynności, obowiązki, praca, dni tygodnia, rutyna,
‑czas wolny, hobby, sport, wakacje, miesiące, pory roku,
‑mój dom, moje miasto, słownictwo, wyposażenie domu,
‑określenie położenia, ruch drogowy, komunikacja miejska,
‑pogoda, czas teraźniejszy Present Countinuous,
‑w restauracji, nazwy posiłków, napoi, zwroty grzecznościowe,
‑czasownik can i wyrażenie would you like,
‑wygląd, cechy charakteru, zwrot have got,
‑w czasie podróży, na lotnisku, na dworcu, wakacje,
‑określenie miejsc: góry, rzeka itp., określenia czasu i godziny,
‑czas Simple Past.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników podstawowych kompetencji językowych. Kursanci poznają zwroty i wyrażenia niezbędne w podstawowej komunikacji w języku angielskim w różnych sytuacjach życiowych, z którymi uczestnicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobieżnych kontaktach z obcokrajowcami w Polsce. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka angielskiego w mowie oraz rozumienie podstawowych zwrotów w wyuczonych i przewidywalnych kontekstach.

Kurs komputerowy dla seniorów

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, opartym na technologiach informatycznych, które cechuje szeroki dostęp do Internetu, publiczny dostęp do informacji i jej przekazywanie bez względu na czas i przestrzeń. Jedną z funkcji społeczeństwa informacyjnego jest stworzenie możliwości komunikowania się wielu różnorodnych grup w obrębie społeczeństwa globalnego.
Niniejszy zajęcia zostały opracowane dla jednej z takich grup, mianowicie seniorów, ludzi starszych, nie mających styczności z komputerem lub posiadających z nim sporadyczny kontakt.
Program kursu obejmuje 12 spotkań, które prowadzone będą w grupach 6 osobowych i realizowane w cyklach po 3 godziny zajęć, raz w tygodniu.
Treści programowe.
I. Budowa komputera.
1. Elementy zestawu komputerowego: wejściowe, wyjściowe, jednostka centralna, nośniki informacji – 1 x 45 minut.
II. Praca w środowisku Windows.
1. Podstawowe elementy systemu Windows – 1 x 45 minut.
2. Analiza zasobów komputera w oparciu o „Mój komputer”- 1 x 45 minut.
3. Zarządzanie plikami i folderami: zapisywanie pliku na dysku, kopiowanie i wklejanie plików, usuwanie plików, kopiowanie plików na wybrany nośnik informacji – 1 x 45 minut.
III. Edytor tekstu.
1. Budowa i działanie klawiatury: funkcje klawiatury w edytorach tekstu, pisanie polskich znaków – 1 x 45 minut.
2. Ogólne zasady redagowania tekstów: pisanie prostych tekstów, elementy formatowania i redagowania tekstów: czcionka, akapit, numeracja stron, obramowanie itd. – 2 x 45 minut.
IV. Internet jako narzędzie zdobywania i wymiany informacji.
1. Budowa i zastosowanie sieci Internet: przeglądarki, strony WWW – 1 x 45 minut.
2. Sposoby wyszukiwania informacji w Internecie: portale i wyszukiwarki – 1 x 45 minut.
3. Założenie skrzynki pocztowej – 2 x 45 minut.
4. Inne sposoby komunikowania przez Internet: komunikatory internetowe – 1 x 45 minut.

Cele kursu:
‑poznanie podstawowych pojęć związanych z użytkowaniem komputera;
‑opanowanie umiejętności posługiwania się oprogramowaniem systemowym i użytkowym;
‑aktywizowanie seniorów poprzez ćwiczenie umysłu i zdobywanie nowych umiejętności;
‑wdrażanie do poszerzania swojej wiedzy poprzez korzystanie z literatury informatycznej;
‑dostrzeganie korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem techniki komputerowej;
‑pokazanie słuchaczom, w jaki sposób komputer może być użytecznym narzędziem pracy, rozrywki, informacji i komunikacji;
‑nabycie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnych do wykonywania typowych zadań wynikających z potrzeby dnia codziennego i osobistych zainteresowań.