Z ortografią na wesoło

Z ortografią na wesoło

Z okazji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, w dniach 2 – 12 października 2017 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy zaprasza na zajęcia pt. „Z ortografią na wesoło“. Oferta skierowana jest do IIIII klas szkół podstawowych.
Podstawowym celem naszej akcji ”Ortografia na wesoło” jest przypomnienie i utrwalenie pisowni wyrazów z tzw. trudnością ortograficzną, integracja dzieci, a także popularyzacja naszej biblioteki w środowisku lokalnym.
Zajęcia przebiegają w swobodnej i wesołej atmosferze. Jednocześnie pozwalają przyswoić zasady prawidłowej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h.
Uczniowie pracują indywidualnie z kartą pracy, zespołowo słuchając wierszyków-rymowanek oraz biorąc aktywny udział w pantomimie.

Kontakt: Czytelnia Główna tel. 52 341 30 74 wew. 18