Głośne czytanie

Głośne czytanie

Ogólno­polski Dzień Głośnego Czytania obcho­dzony jest 29 września. Inicja­tywa promocji czytel­nictwa w tym dniu została ogłoszona przez Polską Izbę Książki w 2001 roku.
Z tej okazji gości­liśmy w Czytelni Biblio­teki osoby niewi­dome i słabo­wi­dzące zrzeszone w Polskim Związku Niewi­do­mych.
Pracow­nicy Biblio­teki czytali wybrane fragmenty książek, które miały swoje odpowied­niki w postaci audio­bo­oków.
Zapre­zen­to­wano m.in. Szmarag­dową tablicę Carla Montero, Paragraf 22 Josepha Hellera, Moją wielką grecką przygodę Johna Mole’a, Botanikę duszy Eliza­beth Gilbert oraz Włoskie buty Henninga Mankella.
W miłej atmos­ferze przy kawie i ciastku nasi goście wysłu­chali fragmentów książek. Mamy nadzieję, że goście zostali zachę­ceni do sięgnięcia po książki mówione i skorzy­stają z bogatych zbiorów Biblio­teki.