Wernisaż wystawy Grupy Plama’s

Zobacz kalendarz
19-05-2018 17:00 – 18:00

Grupa Plama’s istnieje od 1977 roku. Należą do niej twórcy profe­sjo­nalni i amatorzy, uprawia­jący różne dziedziny sztuk wizual­nych: malarstwo, grafikę, rzeźbę, tkaninę artystyczną. Wśród tematów dominuje pejzaż, ale nie brakuje również martwych natur, portretów, kompo­zycji figura­tyw­nych, jak i abstrakcji. Grupa skupia twórców z Szubina, Łabiszyna, Rynarzewa, Barcina, Żnina, Gąsawy, Nakła nad Notecią, Bydgoszczy, Strzelna, Torunia. Prace grupy prezen­to­wane były w wielu galeriach w kraju i za granicą. Wystawa na „Noc Muzeów“ jest zbiorem prac z ostatnich kilku lat opowia­da­ją­cych o miejscach i zdarze­niach niezwy­kłych, codzien­nych, inspi­ru­ją­cych twórców do wszelkich dokonań artystycz­nych. Są one świadec­twem czasów w jakich żyjemy, jakie wywierają wpływ na naszą wrażli­wość twórczą. W wystawie udział biorą: Hanna Zawadzka-Pleszyńska – prezes Grupy Plama’s (Szubin), Krystyna Banach (Szubin), Mirosław Banach (Szubin), Lidia Jamróz-Maciałek (Szubin), Urszula Jarecka (Szubin), Maciej Jeliński (Szubin), Elżbieta Kotz (Łabiszyn), Edward Macie­jewski (Gąsawa), Wiesława Mikulska (Nakło nad Notecią), Maryla Rakowska-Molenda (Rynarzewo), Klaudia Rajmann (Szubin), Bożena Sobieszyk-Redlak (Nakło nad Notecią), Damian Śledź (Nakło nad Notecią), Krzysztof Wilk (Barcin), Tomasz Woźniak (Szubin), Waldemar Zyśk (Bydgoszcz), Waldemar Jarosz (Koszalin).