Wernisaż prac Elżbiety Rataj­czak „KODRYSY duszy“

Zobacz kalen­darz
Wystawę będzie można oglądać w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy (sala 210) do 15.10.2018 r.