M. Rejewski: matematyk i kryptolog z Bydgoszczy

Zobacz kalendarz

Zajęcia edukacyjne o wkładzie intelektualnym polskiego kryptologa w sukces złamania kodu niemieckiej maszyny i jego wpływu na losy II wojny światowej. Deszyfrowanie informacji na komputerowych symulatorach „Enigmy“.

Podobne nadchodzące wydarzenia

 • 06-06-2023 10:00 – 06-06-2023 11:30

  Zajęcia „Poznajmy się” przeznaczone dla uczniów klas 1 – 5 szkół podstawowych. Celem zajęć jest:

  • Kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo;
  • Zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku;
  • Przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów;
  • Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo.