Wybrane nowości w zbiorach – lipiec

Wybrane nowości w zbiorach – lipiec

Rodzina uczniów zdolnychRodzina uczniów zdolnych / Sylwia Gwiazdowska-Stańczak, Andrzej E. Sękowski. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2018.
Sygn. 164278, 164279

Książka o współzależności pomiędzy tym, jak dzieci postrzegają swoje rodziny, a ich osiągnięciami szkolnymi.
Zagadnienia przedstawione w książce dotyczą postrzegania rodziny przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi. Podejmowanie tematyki rodziny z perspektywy naukowej jest szczególnym wyzwaniem, ponieważ każdy człowiek ma osobiste doświadczenia związane z rodziną. W książce rodzina jest opisywana z punktu widzenia ucznia. Ujęcie relacji i stosunków rodzinnych z perspektywy dziecka jest zabiegiem potrzebnym i celowym, ponieważ nie tylko faktyczna postawa rodzica, ale przede wszystkim jej percepcja przez dziecko ma ogromne znaczenie dla jego rozwoju.

Rodzina wobec nieuleczalnej choroby dzieckaRodzina wobec nieuleczalnej choroby dziecka : aspekty tanatopedagogiczne / Grzegorz Godawa. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164280

Celem niniejszej pracy jest próba przedstawienia niektórych doświadczeń codziennego życia rodzin nieuleczalnie chorych dzieci objętych opieką hospicyjną. Książka ma charakter empiryczny i zawiera analizę danych uzyskanych i opracowanych zgodnie z metodologią teorii ugruntowanej, zinterpretowaną przez K. Charmaz. Uczestnikami badań byli członkowie rodzin chorych dzieci, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami.
Książka powstała w celu prezentacji praktycznego wymiaru życia rodziny znajdującej się w specyficznej, niezmiernie trudnej sytuacji choroby i zagrożenia życia dziecka. Tanatopedagogiczny wymiar ludzkiej egzystencji stanowi istotny kontekst podjętych rozważań. Analiza danych uzyskanych w wywiadach i w czasie obserwacji uczestniczącej w życiu rodziny pozwala określić, jak rodziny objęte opieką domowego hospicjum ustosunkowały się do choroby dziecka i do nowych warunków życia. Dzięki temu możliwe jest wskazanie praktycznych sposobów realizacji zadań rodzin dzieci objętych opieką domowego hospicjum.

Polityka wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych : na podstawie zmian prawnych w latach 2003 – 2015 / Rafał Bakalarczyk. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018.
Sygn. 164211

Analiza problemów polityki wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych: ryzyka socjalnego ponoszonego przez opiekunów oraz roli, jaką pełnią w opiece nad seniorami, a także ewolucji celów i rodzajów polityki wsparcia opiekunów.

Autor na podstawie aktów prawnych i dokumentacji formułuje diagnozę mającą posłużyć wyznaczeniu kierunku zmian prawnych w zakresie polityki senioralnej.

Pierwsza pogłębiona naukowo analiza tematu i systematyzacja wiedzy z dziedziny.

Rozwód jako procesRozwód jako proces : perspektywa dorosłych i dzieci / Magdalena Błażek, Aleksandra Lewandowska-Walter. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 164214, 164215

Książka przybliża specyfikę sytuacji rozwodowej rozumianej jako procesu przebiegającego w trzech fazach: okresu nasilonego konfliktu małżeńskiego poprzedzającego decyzję o rozstaniu, okresu formalnego rozwodu oraz okresu porozwodowego cechującego się licznymi zmianami i wymagającego adaptacji do nich. W każdym z tych okresów ukazano problemy i trudności z perspektywy dorosłych i dzieci z uwzględnieniem modeli wyjaśniających ich funkcjonowanie oraz efektywność procesów adaptacyjnych.
Autorki opisały problemy istotne z perspektywy osób zajmujących się zarówno diagnozą, jak i pomaganiem rodzinom w sytuacji okołorozwodowej, w tym uwaga poświęcona została trudnościom wynikającym ze współczesnych przemian rodziny (rozwód w rodzinie przebywającej na migracji i powrót części rodziny do kraju; rekonstrukcja systemu rodzinnego przed formalnym orzeczeniem rozwodu itp.).

Książka zainteresuje profesjonalistów (psychologów, pedagogów, prawników, sędziów, mediatorów, terapeutów), ale poprzez swoją praktyczną formę (opisy przypadków, wskazówki zawarte w ramkach dotyczące rozumienia zachowań i postępowania w różnych sytuacjach) może być również przydatna dla dorosłych znajdujących się w sytuacji rozwodu i poszukujących pomocy dla siebie i swoich dzieci.

Człowiek i piesCzłowiek i pies : o głaskaniu, stresie i oksytocynie / Christoph Jung, Daniela Pörtl ; tłumaczenie Agnieszka Haładyj ; konultacja merytoryczna Łukasz Bożycki. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
Sygn. 163235

Co jest tak niezwykłego w przyjaźni między psem a człowiekiem?
Jaki sens kryją te wszystkie historie o psach, które ponoć czytają w myślach, podsłuchują nasze rozmowy przy kawie i znikają błyskawicznie, gdy wspomni się o czymś nieprzyjemnym, jak na przykład wizyta u weterynarza? Czy relacja człowieka i psa jest naprawdę czymś wyjątkowym, czy jedynie – patrząc z zimnym dystansem – wyolbrzymioną przez ludzi, w gruncie rzeczy całkiem „błahą” sprawą? Mniej więcej tak samo „błahą”, jak relacja z wieloma innymi zwierzętami, które czują się pod naszą opieką lepiej lub gorzej. Czy pies jest „szczęśliwy” ze swojego życia w rodzinie składającej się jedynie tylko z ludzi i czego potrzebuje, żeby być „szczęśliwym”? A czego potrzebują jego pan i pani, żeby być równie „szczęśliwymi”?
Christoph Jung i Daniela Pörtl poszukują odpowiedzi na te pytania i opowiadają o kulisach szczególnego partnerstwa między człowiekiem i psem. Objaśniają, dlaczego kochamy psy i w jaki sposób nasza wspólna historia sprawia, że nie da się mówić o psach, nie mówiąc o ludziach. A także odwrotnie: nie możemy mówić o ludziach, nie wspominając o psach.

Homoseksualizm : przegląd światowych analiz i badań : przyczyny, objawy, terapia, aspekty społeczne / Beata Wieczorek. – Warszawa : Fronda PL, 2018.
Sygn. 164231, 164232

Pierwsza na polskim rynku przekrojowa książka stanowiąca przegląd badań zjawiska homoseksualizmu. Analiza dowodów naukowych na poparcie konkurencyjnych hipotez odnoszących się do tego, czym jest homoseksualizm i jak powstaje.

Wszechstronne i interdyscyplinarne opracowanie: naświetlające zagadnienie od strony historii i statystyki, poprzez prawo, kwestie medyczne, terapię i zjawiska społeczne, aż po listę organizacji pomocowych czy porady praktyczne.

Internet złych rzeczyInternet złych rzeczy / Julia Chmielecka. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2017.
Sygn. 164233, 164234, 164235

#cyberbullying #pornografiadziecieca #haking #cyberterroryzm #trollowanie #handelnarkotykami #phishing #stalking

To tylko niektóre z zagrożeń czyhających w sieci. I wcale nie trzeba ich szukać w Darknecie. Są na Facebooku, Snapchacie czy Twiterze. We wszystkich miejscach, do których dostęp macie Ty i Twoje dzieci.

By paść ofiarą cyberprzestępców, wystarczy niewiele – zwykła ludzka ciekawość lub dziecięca naiwność. Tkwimy w iluzji, że złe rzeczy, które przytrafiają nam się w sieci, nie są naszą winą i nie chcemy wziąć odpowiedzialności za swoją nieuważność czy głupotę. Internet złych rzeczy istnieje wszędzie. I tylko od nas zależy, czy damy mu się pochłonąć. W Darknecie pornografia dziecięca jest twarda i brutalna, a pedofile bez skrupułów. Materiały z Clearnetu są mniej szokujące i często nie można ich uznać za pornograficzne, choćby zdjęcia dzieci na basenie czy na plaży. Ile takich zdjęć chłopców i dziewczynek trafia na Facebooka?

Kinezjologia edukacyjnaKinezjologia edukacyjna w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną / Magdalena Wójcik. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.
Sygn. 164238

Specyfika pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną zmusza pedagogów i terapeutów do ciągłych poszukiwań nowych metod pracy, które zachęcą dzieci do poznawania najbliższego otoczenia. Wymaga to jednak wielkiego wyczucia i zrozumienia problemu, by umiejętnie dostosować konkretne ćwiczenia do rodzaju zaburzeń u danego dziecka. Nie każda bowiem metoda może być wykorzystana w terapii dzieci z wszystkimi niepełnosprawnościami, nie oznacza to jednak, iż nie możemy z powodzeniem wykorzystywać pewnych jej elementów. Nie ma metody, która sprawdzałaby się w każdej sytuacji problemowej, którą można stymulować i usprawniać wszelkie zaburzenia rozwojowe – dlatego zadaniem pedagogów i terapeutów jest wyćwiczenie w sobie umiejętności doboru poszczególnych ćwiczeń do zamierzeń terapeutycznych.
Jedną z metod, która może pomóc dzieciom w maksymalnym, na miarę ich możliwości, rozwoju tak ważnych umiejętności percepcyjno-motorycznych, jest kinezjologia edukacyjna.
Zaprezentowane w niniejszej pracy badania dotyczą znaczenia oraz stopnia efektywności kinezjologii edukacyjnej w rozwijaniu podstawowych umiejętności szkolnych u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w lekkim stopniu, a szczegółowe scenariusze zajęć terapeutycznych dają możliwość wdrożenia tych oddziaływań w proces edukacyjno-terapeutyczny.
Publikacja ze względu na tematykę, adresowana jest do studentów kierunków pedagogicznych, zwłaszcza studentów pedagogiki specjalnej. Kierowana jest również do czynnych pedagogów specjalnych, psychologów, terapeutów, specjalistów terapii pedagogicznej, a także rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, poszukujących wskazówek, inspiracji i nowych możliwości właściwych oddziaływań terapeutycznych w trosce o jak najlepszy rozwój dziecka.

EmpatiaEmpatia : wzmacnia dzieci, trzyma cały świat razem / Jesper Juul, Helle Jensen, Peter Høeg, Jes Bertelsen, Steen Hildebrandt, Michael Stubberup ; tłumaczenie Dariusz Syska. – Wydanie pierwsze. – Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, copyright 2018.
Sygn. 164262

Empatia to życzliwość, zrozumienie dla siebie i innych ludzi oraz zdolność do wczuwania się w to, co czują. Jednak tylko ktoś, kto czuje się bezpiecznie z samym sobą, może wchodzić w głębszy kontakt z innymi ludźmi oraz okazywać im empatię.

Jesper Juul wraz z zespołem pięciu duńskich psychologów i terapeutów napisał tę książkę, aby pokazać, jak można pracować nad własną wrażliwością i samoświadomością, wspierając swoją zdolność do empatii. Każdy człowiek się z nią rodzi, ale można ją także rozwijać i pogłębiać.

Jest to książka dla wszystkich osób, które chciałyby kultywować w sobie wrażliwość na głos swojego serca. Jej celem jest inspirowanie dorosłych, ale została napisana także dla dzieci, ponieważ przedstawione w niej ćwiczenia są przeznaczone również dla nich. Empatia wzmacnia dzieci, gdyż daje im wewnętrzną kotwicę, uczy rozumienia siebie i umożliwia rozwój w obszarach, które zazwyczaj nie są wspierane przez naszą edukację i kulturę.

Niepewnośc w społeczeństwieNiepewność w społeczeństwie współczesnym : studium socjopedagogiczne / Bożena Majerek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164254

Opracowana monografia składa się z czterech kolejnych rozdziałów, w których podjęto analizę różnych obszarów niepewności. Uznając, że wymaga ona doprecyzowania w sferze leksykalnej i znaczeniowej, w pierwszym rozdziale przedstawiono różne sposoby definiowania i problematyzowania podstawowego terminu. Na rozdział drugi złożyły się cztery kolejne podrozdziały, w których zrealizowano identyfikację źródeł niepewności. W rozdziale trzecim dokonano charakterystyki wybranych sposobów reagowania i funkcjonowania człowieka w sytuacjach niepewnych.
Istotnym wynikiem przeprowadzonej analizy literatury było stwierdzenie, że w pedagogice niestety prawie w ogóle nie podejmuje się problematyki niepewności, chociaż jest ona czynnikiem dookreślającym właściwie każdą sytuację i zjawisko edukacyjne. W związku z tym ostatni, najobszerniejszy rozdział książki dotyczy właśnie edukacji wobec niepewności i wieloznaczności. Przedstawiono w nim propozycje priorytetowych działań na rzecz edukacji otwartej, podejmując m.in. rozważania na temat konieczności rozwoju nowych instytucji kształcenia, doradztwa i terapii, prowadzenia edukacji na rzecz tolerancji niepewności, uznania wątpienia jako istotnej strategii edukacyjnej, wspierania edukacji globalnej, całościowej i permanentnej, służącej dialogowi i porozumieniu w obliczu różnorodności, promowaniu edukacji wobec zagrożeń i ryzyka, wspieraniu działań mających na celu autokreację i samorealizację, podnoszenie świadomości w kontekście czasu i przestrzeni oraz oddziaływań medialnych.

Duże sprawyDuże sprawy w małych głowach / Agnieszka Kossowska ; grafika Jacek Ambrożewski, Patricija Bliuj-Stodulska, Anna Kloza-Rozwadowska, Marta Kosek, Szaweł Płóciennik. – Wydanie III zmienione, rozszerzone. – Warszawa ; Ożarów Mazowiecki : Linia, 2018.
Sygn. 164258, 164259

To pierwsza taka książka w Polsce – napisana dla dzieci i dorosłych, zawierająca historie opowiedziane przez niepełnosprawne dzieci.
Dziecko, stawiając każde pytanie, również tak niezręczne dla dorosłego jak: „dlaczego on nie chodzi/mówi/słyszy?”, chce zawsze tego samego – poznać i zrozumieć świat. A kiedy otrzyma spokojną, rzeczową odpowiedź, przyjmuje do wiadomości, że świat jest różnorodny, a ludzie mogą być odmienni. Ta książka pomaga iść „małej głowie” (i niejednej „dużej”) jeszcze dalej – pomaga dostrzec, że osoby niepełnosprawne nie składają się tylko z tej swojej odmienności, choroby. A zatem nie potrzebują tylko współczucia, jak mówi jedna z bohaterek, niewidoma Ania: „Denerwuje mnie, gdy ludzie mi współczują. Nie trzeba mi współczuć – przecież jestem zdrowa, nikt mi nie umarł i nic mnie nie boli.”
„Moim celem było opowiedzenie dzieciom w książce, czym jest niepełnosprawność. Chciałam pokazać, że niepełnosprawność to inne odczuwanie, widzenie, a czasem także inne rozumienie świata. Dzieci w sposób naturalny są otwarte na inność, chciałabym w nich tę otwartość podtrzymać i sprawić, by niepełnosprawność nie była tematem tabu w ich środowisku. Tą publikacją chciałam również obalić kilka stereotypów i sprawić, aby dzieci zdrowe przestały się bać dzieci niepełnosprawnych.” – mówi autorka książki Agnieszka Kossowska.
Wierzymy, że „Duże sprawy w małych głowach” pomogą uwolnić od wielu stereotypowych zachowań i przyczynią się do tego, że dzieciom niepełnosprawnym będzie żyło się dużo łatwiej.
Książka składa się z pięciu części, z których każda została poświęcona innemu rodzajowi niepełnosprawności:
• autyzmowi
• niepełnosprawności ruchowej
• niepełnosprawności sensorycznej (część o dzieciach słabosłyszących, głuchych oraz niewidomych)
• niepełnosprawności intelektualnej
• epilepsji i zaburzeniom rozwoju związanym z wcześniactwem
W części rozdziałów znajdują się zabawy edukacyjne, w których wykonaniu będą musieli pomóc dzieciom dorośli – ich zadaniem jest wprowadzenie dziecka zdrowego w świat osób niepełnosprawnych. Te „zadania praktyczne” dają namacalną szansę, by zetknąć się z trudnościami, których codziennie doświadczają niepełnosprawne dzieci.
Dodatkowo książka zawiera ilustracje podstawowych znaków z języka migowego, elementy komunikacji alternatywnej oraz wkładkę z alfabetem Braille’a.

Przemoc rodzinna : aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne / redakcja naukowa Agnieszka Lewicka-Zelent. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 164272, 164273p

W książce zostały przedstawione różnorodne aspekty pracy pomagaczy w sytuacji przemocy w rodzinie. Przedstawiono je z perspektywy pracownika socjalnego, pedagoga, prawnika, kuratora sądowego, mediatora sądowego, policjanta, pracownika służby więziennej, psychologa, terapeuty, członka zespołu interdyscyplinarnego, księdza. Ważne jest wskazanie barier w pracy pomagaczy i możliwości współpracy, aby zwiększyć efektywność wspomagania rodzin.

(…) książka zawiera propozycje dotyczące działań profilaktycznych i pomocowych na rzecz ofiar i sprawców przemocy. Stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla studentów pedagogiki, psychologii oraz socjologii, jak i dla osób na co dzień zajmujących się działalnością wychowawczą, profilaktyczną i terapeutyczną. Może ona być inspiracją przy planowaniu i tworzeniu programów profilaktycznych w różnorodnych instytucjach, placówkach i organizacjach. Szczególnie pomocna może okazać się dla osób, które z racji pełnienia obowiązków zawodowych stykają się na co dzień z ofiarami przemocy. Należy wyrazić nadzieję, że recenzowana książka stanie się źródłem refleksji ustawodawców do tworzenia bardziej efektywnego prawa i zapewnienia środków pozwalających bardziej efektywnie chronić ofiary przemocy. Wreszcie, że zainspiruje naukowców do podejmowania kolejnych interdyscyplinarnych badań wyjaśniających dynamikę, uwarunkowania, motywy i mechanizmy wpływające na pojawienie się przemocy w rodzinie. Tylko systematyczne, wieloaspektowe badania pozwolą na pełniejsze zrozumienie problemu przemocy w rodzinie, a dzięki temu na tworzenie bardziej skutecznych form pomocy ofiarom przemocy oraz programów korekcyjnych dla sprawców.
dr hab. Mieczysław Dudek, prof. SAN

Skuteczne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczychSkuteczne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych : procedury postępowania, pozytywne wychowanie – sprawdzone metody, zadania nauczycieli, specjalistów, dyrektora / [Magdalena Goetz, Małgorzata Celuch]. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, copyright 2017.
Sygn. 164282, 164283

W książce „Skuteczne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych” dyrektor znajdzie omówienie sprawdzonych metod wychowawczych oraz procedur postępowania. Dzięki wskazówkom zawartym w broszurze dyrektor skutecznie rozwiąże najczęstsze, a zarazem najtrudniejsze problemy wychowawcze, takie jak agresja rówieśnicza, palenie tytoniu, wagary. Z publikacji dowiesz się, na czym polega pozytywne wychowanie oraz jakie zadania mają poszczególne osoby w szkole w zakresie przeciwdziałania problemom wychowawczym i reagowania na nie.

Źródło:
www​.wuw​.pl
www​.difin​.pl
www​.bonito​.pl
www​.wydawnictwo​.umcs​.eu
www​.wydawnictwofronda​.pl
www​.wydawnictwomind​.pl
www​.impulsoficyna​.com​.pl
www​.wydawnictwolinia​.pl
www​.bialaplama​.pl
www​.fabrykawiedzy​.com