Tangram i spółka…

Tangram i spółka…

Uczniowie klasy VI ze szkoły w Osielsku mogli prze­konać się na zaję­ciach eduka­cyj­nych w naszej biblio­tece o różno­rod­ności geome­trycz­nych ukła­danek. Trady­cyjny tangram, jajko Kolumba, pento­mino to tylko niektóre z nich. Wszyscy mogli spraw­dzić swoją wyobraźnię próbując ułożyć z kilku elementów okre­ślone kształty.