Książęta i królowie w Bydgoszczy na przestrzeni wieków

Książęta i królowie w Bydgoszczy na przestrzeni wieków

Biblioteka zaprosiła pana Krzysztofa Bartowskiego z Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury. Gość wygłosił prelekcję pt. „Książęta i królowie w Bydgoszczy na przestrzeni wieków“. W ciekawy sposób przedstawił młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dzieje naszej małej ojczyzny na tle wydarzeń historycznych w Polsce. Pan Krzysztof przybliżył historię Bydgoszczy z uwzględnieniem takich miejsc jak: kościół św. Idziego, Wyszogród oraz Zamek Bydgoski. Mamy nadzieję na dalszą współpracę.

Mariola Burak
Katarzyna Krukowska-Cyranowicz
Alina Melnicka-Zygmunt