Stanowiska Sejmiku ws. uczczenia rocznic w 2018 r.

Stanowiska Sejmiku ws. uczczenia rocznic w 2018 r.

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustanowił w naszym województwie rok 2018 Rokiem Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z przypadającą 1 listopada 2018 r. rocznicą powstania Związku Harcerstwa Polskiego, aby wyrazić uznanie dla obecnej i dawnej działalności organizacji harcerskich oraz dla podkreślenia szczególnych wartości demokratycznych, niepodległościowych i zasad moralnych promowanych przez harcerstwo, a także ogromnego wkładu organizacji harcerskich w wychowanie wielu pokoleń obywateli.

W związku z przypadającą w przyszłym roku 450. rocznicą urodzin Anny Wazówny Sejmik postanowił upamiętnić tę wybitną postać oraz propagować wiedzę o tej osobie i jej bogatej działalności społecznej i religijnej, którą prowadziła w czasie pobytu na historycznej ziemi chełmińskiej i michałowskiej wchodzących dziś w skład województwa kujawsko-pomorskiego.

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 w województwie kujawsko-pomorskim Rokiem Harcerstwa Kujawsko-Pomorskiego
STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uczczenia w województwie kujawsko-pomorskim 450. rocznicy urodzin królewny Anny Wazówny