Spotkanie uczest­ników sieci języka angielskiego

Spotkanie uczest­ników sieci języka angielskiego

Biblio­teka zaprasza 5 marca 2018 r. na kolejne spotkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia, którego tematem będzie przy­go­to­wanie uczniów do testów ósmo­kla­sisty z jęz. angiel­skiego. Odbę­dzie się ono w Czytelni Głównej w godz. 16.30 – 18.30 z udziałem konsul­tanta Kujawsko-Pomor­skiego Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy Justyny Adamskiej.