Skanowanie na zamówienie dla osób posiadających kartę biblioteczną

Skanowanie na zamówienie dla osób posiadających kartę biblioteczną

Szanowni Czytelnicy,
wykonujemy skany artykułów z czasopism i fragmentów książek dostępnych tylko na miejscu w Czytelni. Zamówienia można wysyłać na adres: czytelnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

W zamówieniu należy podać numer karty bibliotecznej, tytuł artykułu, autora artykułu, tytuł czasopisma, rok i numer.
Jednorazowo można zamówić do 20 stron skanów.

Przypominamy, że zestawienia bibliograficzne opracowywane są na podstawie zbiorów PBW w Bydgoszczy.