Zasady bezpieczeństwa w bibliotece

Zasady bezpieczeństwa w bibliotece

Zasady bezpieczeństwa po zdjęciu zakazu prowadzenia działalności bibliotecznej
w związku ze znoszeniem ograniczeń związanych z COVID-19
(obowiązują od 7 maja 2020 r. – Zarządzenie nr 228/8/2020 Dyrektora PBW)

Ogólne zasady postępowania:

 • ograniczenie wolnego dostępu do księgozbioru oraz innych przestrzeni obiektu poza stanowiskiem zwrotów i wypożyczeń zbiorów bibliotecznych;
 • obsługa czytelników przez bibliotekarzy w maseczkach i rękawiczkach lateksowych lub nitrylowych;
 • dezynfekcja dłoni przez czytelników przed punktem obsługi;
 • przebywanie użytkowników w bibliotece w maseczkach i rękawiczkach;
 • ograniczenie liczby czytelników, którzy mogą jednocześnie przebywać w bibliotece do 3 osób;
 • zachowanie bezpiecznej odległości ok. 2 metrów między osobami;
 • wprowadzenie przerwy technicznej w działaniu biblioteki w godz. 13:00 – 13:30, podczas której następuje dezynfekcja pomieszczeń dostępnych dla czytelników.

Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do biblioteki:

 • egzemplarze wypożyczone do domu przyjmuje personel zaopatrzony w rękawiczki lateksowe lub nitrylowe;
 • bezpośredni kontakt ze zwracanym egzemplarzem ogranicza się do jego identyfikacji;
 • przyjęte egzemplarze poddaje się kwarantannie na okres 3 dni;
 • powierzchnie będące w kontakcie ze zwracanymi materiałami poddaje się dezynfekcji przez mycie detergentem lub preparatami dezynfekcyjnymi zawierającymi alkohol w stężeniu minimum 60%;
 • w przypadku pojawienia się zakażenia koronawirusem SARS-CoV‑2 wśród pracowników, mających kontakt ze zbiorami, stosuje się kwarantannę na 10 dni do 2 tygodni oraz wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

Ogólne zasady bezpieczeństwa:

 • prawidłowe mycie rąk wodą z mydłem przez minimum 30 sekund;
 • unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust);
 • zachowanie bezpiecznej odległości (od 1,5 do 2 metrów) od innych osób;
 • zasłanianie ust i nosa chusteczką jednorazową, jeśli kicha się lub kaszle, a następnie wyrzucanie takiej chusteczki;
 • zwrócenie się o pomoc medyczną (najpierw telefonicznie) w przypadku zauważenia u siebie objawów choroby o charakterze wirusowym (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu).