Wyniki konkursu Jan Paweł <span class="caps">II</span> – największy z rodu Słowian

Wyniki konkursu Jan Paweł II – największy z rodu Słowian

W dniu 25 maja 2020 r. został rozstrzygnięty wojewódzki konkurs literacko-plastyczny „Jan Paweł II – największy z rodu Słowian” zorganizowany w związku z obchodami w 2020 roku setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy i Szkołę Podstawową nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Patronatami konkurs objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik i Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Do rywalizacji konkursowej przystąpiło łącznie 28 uczniów ze szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego z Bydgoszczy, Torunia, Chocenia, Dąbrowy Chełmińskiej, Jajkowa, Bożejewic i Warszewic.

Komisja konkursowa w składzie:
Ewa Pronobis-Sosnowska, Dyrektor PBW w Bydgoszczy
Anna Kraszkiewicz, nauczyciel bibliotekarz
Justyna Frelichowska, nauczyciel bibliotekarz
wyłoniła laureatów konkursu plastycznego.

Lista uczniów nagrodzonych:
I miejsce – Joanna Kostańska ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy
II miejsce – Michalina Błaszczyk ze Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Choceniu
III miejsce – Marcel Święcicki ze Szkoły Podstawowej nr 60 w Bydgoszczy.

Przyznano trzy Nagrody Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy dla Joanny Joppek ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Bydgoszczy, Eweliny Kuczmy z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bożejewicach i Julii Stodulskiej ze Szkoły Podstawowej w Warszewicach.

Wyróżnienia otrzymali:
Sandra Zabel ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy
Weronika Kęcka ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy
Juliusz Wiśniewski z Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego z Dąbrowy Chełmińskiej
Jakub Klimaszewski ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Bydgoszczy.

Wszystkim uczniom nagrodzonym i wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje!