Relacje międzyludzkie

Relacje międzyludzkie

W trudnych czasach, i nie tylko takich, bardzo ważne są relacje międzyludzkie. Proponujemy literaturę o nas w społeczeństwie i społeczności lokalnej, o zjednywaniu sobie ludzi, o komunikacji bez barier oraz o współczesnych przeobrażeniach bliskich relacji. Wszystkie książki znajdują się w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze wydawnictw zwartych za lata 2015 – 2020.

Relacje