Przyjaciel szkoły

Przyjaciel szkoły

W wyniku współpracy oraz wspomagania Zespołu Szkół nr 19 w roku szkolnym 2017/2018, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Ewa Pronobis – Sosnowska otrzymała miano Przyjaciela Szkoły. Na wyróżnienie to zapracowali nauczyciele bibliotekarze prowadzący cykliczne zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i warsztaty w ramach programu „Porozmawiajmy i poczytajmy o wartościach”. Współpracowano również ze świetlicą terapeutyczną i organizowano spotkania z gimnazjalistami rozwijające zainteresowania humanistyczne. Przeprowadzono wspólnie Międzyszkolny Konkurs Frazeologiczny.
Na tym współpraca się nie kończy, będzie kontynuowana w roku szkolnym 2018/2019.