Przedszkolaki w Akademii

Przedszkolaki w Akademii

Kolejne zajęcia zorganizowane w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się 6, 10 i 12 października br. Poświęcone były twórczości Jana Brzechwy. W zajęciach wzięły udział dzieci cztero- i pięcioletnie z Przedszkola nr 16 oraz Przedszkola Mungo. Zajęcia obejmowały krótką pogadankę na temat dorobku literackiego Jana Brzechwy, w szczególności wierszy dla dzieci, rozmowę na temat wartości i roli głośnego czytania oraz idei kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważniejszym elementem było głośne czytanie – na tę okazję zostały wybrane najbardziej znane wierszyki, takie jak: „Kwoka”, „Grzyby”, „Samochwała”, Kaczka dziwaczka”, „Sum” i inne. W dalszej części spotkania dzieci wykonywały ilustracje do wiersza „Kaczka dziwaczka”. Zajęciom towarzyszyła wystawka książek autora, a na zakończenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.