Propozycje nie tylko dla bibliotekarzy

Propozycje nie tylko dla bibliotekarzy

Gry planszowe : kompendium wiedzy nie tylko dla bibliotekarza : poradnik / Andrzej Januszewski. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017.
Sygn. 163873, 163874pb

W ostatnich latach gry planszowe stały się w Polsce bardzo popularne. Stale rośnie liczba graczy, pojawiają się nowi wydawcy, sklepy, recenzenci, blogerzy, a co tydzień swoją premierę ma kilka lub nawet kilkanaście nowych tytułów. Rosnąca popularność, wydawanie coraz większej liczby gier oraz coraz częstsze pojawianie się tematu planszówek w przestrzeni publicznej sprawiają, że gry planszowe zaczęły również znajdywać swoje miejsce w ofercie bibliotek.

Niniejsza broszura przygotowana została przede wszystkim z myślą o potrzebach bibliotekarzy i głównie do nich też jest kierowana. Przyda się jednak również innym osobom, którym tematyka planszówek nie jest obojętna.

Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy : tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej / redakcja naukowa Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła ; Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS. Biblioteka Główna UMCS. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.
Sygn. 163862pb, 163863

Niniejsza książka podejmuje ważne zagadnienia dotyczące aktualnych przemian w obszarze informacji i wiedzy oraz komunikacji z użytkownikiem bibliotek i informacji digitalnej. Teksty pisane z perspektywy badaczy oraz specjalistów – bibliotekarzy i pracowników informacji – mieszczą się w czterech grupach tematycznych:
1. „Książka, czytelnik/użytkownik. Badania i rekonesanse badawcze”,
2. „Zasoby informacji i wiedzy – sposoby organizacji”,
3. „Komunikacja naukowa w dobie cyfrowej”,
4. „Czytelnicy, użytkownicy bibliotek i informacji – edukacja, usługi, przestrzeń”.
Autorzy, włączając się w dyskusje teoretyczne i sygnalizując istotne problemy, przedstawiają szereg oryginalnych rozwiązań stosowanych w praktyce. Praca jest również zaproszeniem do dalszych dyskusji nad istotą informacji i komunikacji ery cyfrowej z perspektywy bibliologii i informatologii oraz zachętą do dalszej wymiany doświadczeń praktycznych.

Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego / pod redakcją Anny Mierzeckiej, Elżbiety Barbary Zybert. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017.
Sygn. 164053pb, 164054

Podstawowa działalność kulturalna jak stanowi ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury , a jej formami organizacyjnymi są m. in. biblioteki, muzea, domy kultury, galerie sztuki, kina, teatry i filharmonie. W recenzowanym tomie skupiono się na działalności społecznej wymienionych instytucji – zwłaszcza – bibliotek – która w czasach niepokojów socjoekonomicznych i rozwarstwienia społecznego jest szczególnie ważna. Zaakceptowano w nim kwestię istotną dla każdej organizacji, tym także tej niedochodowej, jaką jest konieczność dopasowania się do otoczenia. Tylko bowiem obserwacja środowiska zewnętrznego, analizowanie go pod kątem szans i zagrożeń z niego płynących, pojawiających się mód i trendów, a następnie reagowanie na nie, pozwala organizacji na skuteczne funkcjonowanie. Czas stabilności bibliotek i innych instytucji kultury minął bezpowrotnie. Zmiany społeczne, środowiskowe, technologiczne wywierają na nie istotny wpływ. Zaprezentowane w tomie teksty dają optymistyczny obraz instytucji kultury, adaptujących się do środowiska zewnętrznego, innowacyjnych, a w rezultacie konkurencyjnych wobec innych organizacji. Publikacja będzie cieszyła się zainteresowaniem osób, chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat zadań, działalności oraz społecznej roli współczesnych instytucji kultury.

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Federowicz-Kruszewskiej

U progu czytelnictwa: zainteresowania książką i przygotowanie czytelnicze dzieci sześcioletnich w ujęciu temporalnym / Małgorzata Centner-Guz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.
Sygn. 164105pb, 164106

Publikacja autorstwa Małgorzaty Centner-Guz lokuje się w problematyce funkcjonowania dziecka w złożonych przestrzeniach kultury, spotkaniach z książką i kształtowania zainteresowań czytelniczych.

Recenzowana książka jest pozycją niezwykle aktualną zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym. Ponadto podejmowana w publikacji tematyka ma duże społeczne znaczenie.

Z recenzji dr. hab. Jolanty Andrzejewskiej

Obszary wiedzy o bibliotekarstwie / Jacek Wojciechowski. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017.
Sygn. 164089pb, 164090

Niniejsza monografia przedstawia aktualny stan wiedzy o bibliotekarstwie z próbą zarysowania również nieodległej a możliwej przyszłości bibliotek. Napisana klarownie, w czym umiarkowany aparat naukowy nie stanowi przeszkody. Zawiera rozbudowany indeks przedmiotowy.

Wiedza o bibliotekarstwie wciąż ma rację bytu. Jako świadomościowy konstrukt, wykorzystywany w mediacyjnej praktyce, jak też kreowany teoretycznie oraz wykładany chociaż niekoniecznie w pełnej zgodzie i w harmonii: takiej jednolitości ani kompletności nie ma.

Zatem to jest teraz wiedza-po-przejściach, mocno pokiereszowana, a nawet mętnie łączona z niebytem, dlatego wymaga regeneracji. I taką próbę tu podejmuję.

ze Wstępu

Źródło :
www​.sbp​.pl
www​.wydawnictwo​.umcs​.eu