Książki z dresz­czy­kiem na wieczór hal­lo­we­enowy!

Książki z dresz­czy­kiem na wieczór hal­lo­we­enowy!

Na wieczór 31 paź­dzier­nika przy­go­to­wa­liśmy coś dla czy­tel­ników, którzy lubią się bać!
Nasze pro­po­zycje to kilka powieści zaku­pio­nych do zbiorów Biblio­teki w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa. Jest to subiek­tywny wybór biblio­te­karzy. W ofercie Biblio­teki jest też wiele innych inte­re­su­ją­cych pozycji książ­ko­wych na dzi­siejszy wieczór i nie tylko. Zapra­szamy do czy­tania!

Laleczki
Anna Sno­ek­stra
War­szawa : Harper Collins Polska, 2018

Margo
Tarryn Fisher
Kraków : Wydaw­nictwo Sine Qua Non, 2017

Noc
Bernard Minier
Poznań : Dom Wydaw­niczy Rebis, 2018

Siostry
Claire Douglas
War­szawa : Grupa Wydaw­nicza Foksal, 2016

Toń
Marta Kisiel-Małecka
War­szawa : Uro­boros – Grupa Wydaw­nicza Foksal Sp. z o.o, 2018

Tam ci będzie lepiej
Ryszard Ćwirlej
Poznań : Czwarta Strona, cop. 2015

Ucieczka
Joanna Opiat-Bojarska
War­szawa : Wydaw­nictwo Czarna Owca, 2018

Źródła okładek:
har​per​col​lins​.pl
wsqn​.pl
rebis​.com​.pl
gwfoksal​.pl
czwar​ta​strona​.pl
czar​na​owca​.pl