Dzień Spódnicy

Dzień Spódnicy

Dzisiaj, czyli 30 paździer­nika obcho­dzony jest Dzień Spódnicy. W związku z tym polecamy książkę pt. „Damy, dziewuchy, dziew­czyny. Podróże w spódnicy” Anny Dziewit-Meller, zakupioną do zbiorów Biblio­teki w ramach Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Damy, dziewuchy, dziew­czyny. Podróże w spódnicy
Anna Dziewit-Meller

Kraków : Wydaw­nictwo Znak emotikon – Społeczny Instytut Wydaw­niczy Znak, 2018.

Podró­żu­jące damy, dziewuchy i dziew­czyny łączą siły i dzielą się swoimi dokona­niami. Odkryw­czynie i pionierki w końcu głośno opowia­dają swoje historie. W tym numerze:

  • korespon­dencja Nellie Bly – repor­terki, która pobiła rekord „W 80 dni dookoła świata”,
  • wywiad z Marią Czaplicką – badaczką Syberii, dobrą znajomą tamtej­szych szamanów,
  • porady dla podróż­ni­czek od Junko Tabei – pierw­szej zdobyw­czyni Mount Everest,
  • portret Sacagawei – tłumaczki i przewod­niczki po Dzikim Zacho­dzie,
  • fotore­portaż o Walen­tynie Tieriesz­kowej – pierw­szej kobiecie w kosmosie
    …oraz relacje wielu innych kobiet, które przemie­rzyły świat wzdłuż i wszerz. Poznaj nasze autorki i tak jak one odkrywaj nowe lądy!

Źródło opisu i okładki: www​.znak​.com​.pl