Między­na­ro­dowy Dzień Mediacji

Między­na­ro­dowy Dzień Mediacji

Dzisiaj obcho­dzony jest Między­na­ro­dowy Dzień Mediacji – dzień, którego przesłanie nigdy nie traci na aktual­ności, bowiem brzmi „warto rozma­wiać”. W związku z tym polecamy książkę pt. „Media­torka” Ewy Zdunek, zakupioną do zbiorów Biblio­teki w ramach Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

Pasjo­nu­jąca powieść o przed­sta­wi­cielce tak mało znanego zawodu, pełna przej­mu­ją­cych historii z sal sądowych, oparta na zawodo­wych doświad­cze­niach autorki. Nękanie ze strony byłego męża, jego groźby pod adresem dzieci, wymaga­jąca praca, brak wsparcia ze strony rodziców, to tylko niektóre wyzwania bohaterki. Musi ona jednak nie tylko stawiać im czoło, ale także pomagać w rozwią­zaniu zawikła­nych sytuacji rodzin­nych w sądzie. Wszak od media­torów oczeku­jemy cudów… Mediacja to często jedyna okazja, by rozwiązać problemy, które dotykają wielu rodzin. Praca, która jest prawdziwym powoła­niem. Czy jednak pomoże głównej bohaterce poradzić sobie z własnymi kłopo­tami?

źródło opisu i okładki: www​.gwfoksal​.pl